Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir?

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

• Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca;

• 21 yaşını doldurmuş olmak. (22 yaşından gün almış olmak.)

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

• 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve ayrıca haklarında valilikçe yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca;

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.

• Haklarında valilikçe yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu olması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir